Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia jednolite magisterskie

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta. Po wyborze placówki, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wybrane miejsce do Biura Karier, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Nabór 2019/2020 i później:

Nazwa praktykiSemestrGodziny dydaktyczneTygodnie
(minimum)
Miejsce realizacji praktyki
Praktyka asystenckapo 2 semestrze1502,5 tygodniaZajęcia na oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia świadczących usługi
fizjoterapeutyczne, w domach pomocy społecznej, domach seniora, w ośrodkach rehabilitacyjnych,
sanatoriach.
Wakacyjna praktyka z kinezyterapiipo 4 semestrze3005,5 tygodnia Jednostki medyczne, zakłady i ośrodki rehabilitacji, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety kinezyterapii.
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażuw trakcie 5 semestru1002 tygodnie Zajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach
rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane
w kilku różnych ośrodkach.

Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna:

 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych
po 6 semestrze2002,5 tygodnia
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym: Jednostki medyczne, oddziały w szpitalu, przychodnie i poradnie rehabilitacji dzieci.
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych: Placówki sportowe posiadające własne zaplecze rehabilitacyjne, placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii po urazach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych: Sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA bądź placówki służby zdrowia (oddziały w szpitalu,
  poradnie rehabilitacyjne), gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentów
  dorosłych i starszych lub z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowe
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażuw trakcie 7 semestru1002 tygodnieZajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach
rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane
w kilku różnych ośrodkach.

Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna:

 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych
po 8 semestrze2002,5 tygodnie
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym: Jednostki medyczne, oddziały w szpitalu, przychodnie i poradnie rehabilitacji dzieci.
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych: Placówki sportowe posiadające własne zaplecze rehabilitacyjne, placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii po urazach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych: Sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA bądź placówki służby zdrowia (oddziały w szpitalu,
  poradnie rehabilitacyjne), gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentów
  dorosłych i starszych lub z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowe
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażuw trakcie 10 semestru5109 tygodniZajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach
rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane
w kilku różnych ośrodkach.

Minimalny wymiar tygodniowy oznacza, że praktyki nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż wskazany powyżej.

Maksymalny wymiar godzinowy w ciągu jednego dnia to 8 godzin dydaktyczny, co wynosi odpowiednio 6 godzin zegarowych.

Maksymalny wymiar w ciągu jednego tygodnia to 40 godzin dydaktycznych, co wynosi 30 godzin zegarowych.

Do określonego zakresu praktyk zawodowych można przystąpić dopiero po zrealizowaniu zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się.

Placówki:

SZPITALE:

UWAGA! Większość szpitali wymaga dostarczenia skierowania. Należy się po nie zgłosić do Biura Ds. Praktyk przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku – ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork,
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Aleja Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk,
 3. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk – Zaspa, Al. Jana Pawła II 50, (Zakład Rehabilitacji), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1-2 (Zakład Rehabilitacji PCT, budynek nr 2, piętro -1), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk,
 4. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 SopotPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (Oddział Reumatologiczny dla dzieci) – ul. 23 Marca 93., Sopot
 5. Szpitale Tczewskie S.A. – ul. 30 Styczna 57/58, 83-110 Tczew,
 6. Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – różne placówki,
 7. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ – Polanki 117,  80-305 Gdańsk-Oliwa ,
 8. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie z o.o. – ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna,
 9. Szpital Dziecięcy Polanki – ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk,
 10. Szpital Polski Sztum – ul. Reja 12, 82-400 Sztum,
 11. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – ul. Jagalskiego 10 (Zakład Rehabilitacji), 84-200 Wejherowo,
 12. Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR” – ul. Rybacka 15, Jantar,
 13. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – Szpitalna 45, 62-504 Konin,
 14. Szpital Miejski w Miastku – ul. Gen. J. Wybickiego 30, 77-200 Miastko,
 15. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg,
 16. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SPZOZ – ul. 1 Maja, 83-110 Tczew.

UZDROWISKA I OŚRODKI WYPOCZYNKOWE:

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe MALWA KAMEA Sp. z o.o. – ul. Wojska Polskiego 64, 57-320 Polanica Zdrój (więcej: Sanatorium oferuje dla studentów bezpłatne zakwaterowanie, a za niewielką opłatą przepyszne, przygotowywane na miejscu posiłki. Czas trwania praktyk: do indywidualnego ustalenia, zgodny z wymogami uczelni Godziny trwania praktyk: 7:00-14:30 (w tym dwie 0,5 h przerwy, śniadaniowa oraz obiadowa) Po zakończonych praktykach studenci każdego dnia mogą korzystać ze znajdujących się na terenie sanatorium: basenu, siłowni oraz sali gimnastycznej. Kontakt pod numerem recepcja: 74 868-11-00),
 2. SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. – ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław,
 3. Uzdrowisko Ciechocinek A. – ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek,
 4. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A – ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój (więcej: placówka oferuje    darmowy nocleg i wyżywienie po stawkach pracowniczych),
 5. SP ZOZ “UZDROWISKO SOPOT” B. Chrobrego 6/8, 81-759 Sopot, LEŚNIK – ul. 23 Marca 105, 81-820 Sopot,
 6. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Przylesie” – Sportowa 18, 76-270 Ustka,
 7. Lech Resort & SPA – ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba,
 8. Feniks Ośrodek Wypoczynkowy Waldemar Zasada – ul. Wypoczynkowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra,
 9. Rezydencja LIVE – ul. Miodowa 6, 83-200 Okole/ k. Starogardu Gdańskiego.

PRZYCHODNIE I PLACÓWKI PRYWATNE:

 1. NZOZ SALUBRE Centrum rehabilitacji i masażu – ul. Gdańska 17A, 84-230 Rumia,
 2. FENIX Bartosz Wilczyński – Śląska 35/37, Gdynia,
 3. Gabinet Rehabilitacji Fizjo-Sport Katarzyna Szymoniak – ul. Obodrzyców 52, 81-812 Sopot,
 4. Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – ul. Abrahama 56, Gdańsk,
 5. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej – ul. Fromborska 24, Gdańsk,
 6. Centrum Rehabilitacji i Treningu „Fizjo-world”, Łużycka 10A, Gdynia,
 7. NZOZ FIZ-MED Spółka z o.o. PORADNIA REHABILITACJI, ul. Jaśkowa Dolina 105, Gdańsk,
 8. NZOZ Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o., Kościuszki 38, Sopot,
 9. NZOZ „NEPTUN”, Rybacka 15, Jantar,
 10. Prywatna Klinika Rehabilitacyjna, Krojanty k. Chojnic, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7,
 11. Rehabilitacja Magmed, Gdynia, Armii Krajowej 38-42,
 12. Przychodnia Gdańsk – Południe – ul. Jagielońska 21 Gdańsk,
 13. Niepubliczny Zakład Usług Rehabilitacyjnych – ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo,
 14. Gdańskie Centrum Zdrowia z o.o., Gdańsk ul. Oliwska 62,
 15. Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o., Chwarznieńska 136/138, Gdynia,
 16. EUROMEDICUS – ul. Czechosłowacka 3, Gdynia,
 17. NZOZ Obłuże-Oksywie – ul. Sucharskiego 2, Gdynia,
 18. NZOZ REHOSP – Sienkiewicza 17, Nowy Dwór Gdański,
 19. Motion Clinic Rehabilitacja – ul. Kołobrzeska 59, 80-397 Gdańsk,
 20. Body Reset Centrum Fizjoterapii i Treningu Funkcjonalnego – ul. Mławska 13, 81-222 Gdynia,
 21. MEDPHARMA Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze – ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański,
 22. Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio – ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 Puck,
 23. American Heart od Poland – różne placówki,
 24. Pomorskie Centrum Fizjoterapii Domowej – ul. Świętojańska 135 IIB/14, 81-404 Gdynia,
 25. SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji – ul. Hallera 21/1, Starogard Gdański,
 26. NZOZ Przychodnia Rogowscy, 30 Stycznia 55, Tczew,
 27. NORDMEDIC sp. z o.o. – ul. Stefana Batorego 7, 80-335 Gdańsk,
 28. Sopotorium Medical Resort – ul. Bitwy pod Płowcami 52, 81-759 Sopot,
 29. Zakład Rehabilitacji Leczniczej II MEDYK – ul. Rybacka 44, 82-103 Stegna,
 30. ROMED sp. z o.o. – ul. Rybacka 15, 82-103 Jantar,
 31. Dom Seniora Centrum Rehabilitacji Goldental – ul. Przyjazna 30, 83-331 Przyjaźń,
 32. NZOZ BEAVITA 1 – Lęborska 34, 83-335 Sierakowice.
 33. Stowarzyszenie Organizacji Obozów CIECIORKA – Morenowe Wzgórze 30B/15, 80-283 Gdańsk,
 34. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – ul. Słowackiego 14, 80-257 Gdańsk,
 35. LUX MED sp. z o.o. – ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa,
 36. NZOZ LECH-MED. – ul. Rataja 8, 83-031 Rusocin,
 37. NZOZ STOGI – ul. Stryjewskiego 29, 80-631 Gdańsk,
 38. NZOZ JARPOS- Rehabilitacja – al. Gen. Hallera 227a, 80-502 Gdańsk,
 39. Centrum Rehabilitacji C7Med Żaneta Gałecka-Szczerba – ul. Józefa Chełmońskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański,
 40. NZOZ nr 1 w Rumi – ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia.
DOMY SENIORA:
 1. Dom Seniora Harmonia s.c.– ul. Ateny 26, 80-299 Gdańsk – więcej: [(kinezyterapia) kontakt grzegorz- jachyra@tlen.pl, 883 484 522],
 2. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień – ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk –więcej: (Przed praktyką studenci powinni pokazać pracownikowi Biura Ds. Praktyk dowód ubezpieczenia NNW i OC oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i poprosić o adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w Złotej Jesieni),
 3. Dom Seniora Serus – DPS – ul. Przemyska 19, 80-180 Gdańsk,
 4. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni – ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia.

SZKOŁY:

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak – Legionów 3, 80-441 Gdańsk – więcej: (proszę odebrać skierowanie z Biura Ds. Praktyk i zapytać o szczegóły).

W przypadku realizacji praktyk zawodowych w placówkach, z którymi uczelnia nie ma podpisanej umowy o współpracy, wówczas przypominamy o konieczności zapoznania się z odpowiednią procedurą, która jest umieszczona na stronie uczelni – www.wsz.pl/ STUDENT /Studenckie Praktyki Zawodowe/ Procedura-realizacji-praktyk-w-wybranej-przez-siebie-placowce

Scroll to Top