Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia jednolite magisterskie

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które nabywają Państwo we własnym zakresie. Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Placówki mogą również wymagać dodatkowych badań. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta, w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych mogą się Państwo zgłosić po skierowanie do Biura ds. praktyk.

Minimalny wymiar tygodniowy oznacza, że praktyki nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż wskazany powyżej.

Maksymalny wymiar godzinowy w ciągu jednego dnia to 8 godzin dydaktyczny, co wynosi odpowiednio 6 godzin zegarowych.

Maksymalny wymiar w ciągu jednego tygodnia to 40 godzin dydaktycznych, co wynosi 30 godzin zegarowych. Z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Do określonego zakresu praktyk zawodowych można przystąpić dopiero po zrealizowaniu zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się.

Opiekun praktyk musi bezwzględnie posiadać tytuł magistra fizjoterapii oraz numer KIF (numer nadany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).

Nabór 2019/2020 i później:

Nazwa praktyki Semestr Godziny dydaktyczne Tygodnie (minimum) Miejsce realizacji praktyki
Praktyka asystencka po 2 semestrze 150 2,5 tygodnia Zajęcia na oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia świadczących usługi fizjoterapeutyczne, w domach pomocy społecznej, domach seniora, w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach.
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii po 4 semestrze 300 5,5 tygodnia  Jednostki medyczne, zakłady i ośrodki rehabilitacji, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety kinezyterapii.
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu w trakcie 5 semestru 100 2 tygodnie  Zajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane w kilku różnych ośrodkach.
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna:
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych
po 6 semestrze 200 2,5 tygodnia
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym: Jednostki medyczne, oddziały w szpitalu, przychodnie i poradnie rehabilitacji dzieci.
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych: Placówki sportowe posiadające własne zaplecze rehabilitacyjne, placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii po urazach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych: Sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA bądź placówki służby zdrowia (oddziały w szpitalu, poradnie rehabilitacyjne), gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentów dorosłych i starszych lub z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowe
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu w trakcie 7 semestru 100 2 tygodnie Zajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane w kilku różnych ośrodkach.
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna:
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych
po 8 semestrze 200 2,5 tygodnie
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym: Jednostki medyczne, oddziały w szpitalu, przychodnie i poradnie rehabilitacji dzieci.
 • fizjoterapia w ośrodkach i gabinetach sportowych: Placówki sportowe posiadające własne zaplecze rehabilitacyjne, placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii po urazach sportowych
 • fizjoterapia osób dorosłych i starszych: Sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA bądź placówki służby zdrowia (oddziały w szpitalu, poradnie rehabilitacyjne), gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentów dorosłych i starszych lub z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowe
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu w trakcie 10 semestru 510 9 tygodni Zajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz uzdrowiskach. Poszczególne zakresy praktyki mogą być realizowane w kilku różnych ośrodkach.

Placówki:

SZPITALE:

UWAGA! Większość szpitali wymaga dostarczenia skierowania. Należy się po nie zgłosić do Biura Ds. Praktyk przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku – ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork,
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Aleja Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk (potrzebne skierowanie),
 3. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk – Zaspa, Al. Jana Pawła II 50, (Zakład Rehabilitacji), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1-2 (Zakład Rehabilitacji PCT, budynek nr 2, piętro -1), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk (potrzebne skierowanie),
 4. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (Oddział Reumatologiczny dla dzieci) – ul. 23 Marca 93., Sopot
 5. Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – różne placówki,
 6. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ – Polanki 117,  80-305 Gdańsk-Oliwa ,
 7. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie z o.o. – ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna,
 8. Szpital Dziecięcy Polanki – ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk (potrzebne skierwanie),
 9. Szpital Polski Sztum – ul. Reja 12, 82-400 Sztum,
 10. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – ul. Jagalskiego 10 (Zakład Rehabilitacji), 84-200 Wejherowo,
 11. Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR” – ul. Rybacka 15, Jantar,
 12. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – Szpitalna 45, 62-504 Konin (potrzebne skierowanie)
 13. Szpital Miejski w Miastku – ul. Gen. J. Wybickiego 30, 77-200 Miastko,
 14. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg,
 15. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SPZOZ – ul. 1 Maja, 83-110 Tczew,
 16. Szpitale Tczewskie S.A. – ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew,
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie – ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot.

UZDROWISKA I OŚRODKI WYPOCZYNKOWE:

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe MALWA KAMEA Sp. z o.o. – ul. Wojska Polskiego 64, 57-320 Polanica Zdrój (więcej: Sanatorium oferuje dla studentów bezpłatne zakwaterowanie, a za niewielką opłatą przepyszne, przygotowywane na miejscu posiłki. Czas trwania praktyk: do indywidualnego ustalenia, zgodny z wymogami uczelni Godziny trwania praktyk: 7:00-14:30 (w tym dwie 0,5 h przerwy, śniadaniowa oraz obiadowa) Po zakończonych praktykach studenci każdego dnia mogą korzystać ze znajdujących się na terenie sanatorium: basenu, siłowni oraz sali gimnastycznej. Kontakt pod numerem recepcja: 74 868-11-00),
 2. SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. – ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław,
 3. Uzdrowisko Ciechocinek A. – ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek,
 4. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A – ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój (więcej: placówka oferuje    darmowy nocleg i wyżywienie po stawkach pracowniczych),
 5. SP ZOZ “UZDROWISKO SOPOT” B. Chrobrego 6/8, 81-759 Sopot, LEŚNIK – ul. 23 Marca 105, 81-820 Sopot,
 6. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Przylesie” – Sportowa 18, 76-270 Ustka,
 7. Lech Resort & SPA – ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba,
 8. Feniks Ośrodek Wypoczynkowy Waldemar Zasada – ul. Wypoczynkowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra,
 9. Rezydencja LIVE – ul. Miodowa 6, 83-200 Okole/ k. Starogardu Gdańskiego.

PRZYCHODNIE I PLACÓWKI PRYWATNE:

 1. NZOZ SALUBRE Centrum rehabilitacji i masażu – ul. Gdańska 17A, 84-230 Rumia,
 2. FENIX Bartosz Wilczyński – Śląska 35/37, Gdynia,
 3. Gabinet Rehabilitacji Fizjo-Sport Katarzyna Szymoniak – ul. Obodrzyców 52, 81-812 Sopot,
 4. Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – ul. Abrahama 56, Gdańsk,
 5. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej – ul. Fromborska 24, Gdańsk,
 6. Centrum Rehabilitacji i Treningu „Fizjo-world”, Łużycka 10A, Gdynia,
 7. NZOZ Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o., Kościuszki 38, Sopot,
 8. NZOZ „NEPTUN”, Rybacka 15, Jantar,
 9. Prywatna Klinika Rehabilitacyjna, Krojanty k. Chojnic, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7,
 10. Rehabilitacja Magmed, Gdynia, Armii Krajowej 38-42,
 11. Przychodnia Gdańsk – Południe – ul. Jagielońska 21 Gdańsk,
 12. Niepubliczny Zakład Usług Rehabilitacyjnych – ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo,
 13. Gdańskie Centrum Zdrowia z o.o., Gdańsk ul. Oliwska 62,
 14. Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o., Chwarznieńska 136/138, Gdynia,
 15. EUROMEDICUS – ul. Czechosłowacka 3, Gdynia,
 16. NZOZ Obłuże-Oksywie – ul. Sucharskiego 2, Gdynia,
 17. NZOZ REHOSP – Sienkiewicza 17, Nowy Dwór Gdański,
 18. Motion Clinic Rehabilitacja – ul. Kołobrzeska 59, 80-397 Gdańsk,
 19. Body Reset Centrum Fizjoterapii i Treningu Funkcjonalnego – ul. Mławska 13, 81-222 Gdynia,
 20. MEDPHARMA Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze – ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański,
 21. Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio – ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 Puck,
 22. American Heart od Poland – różne placówki,
 23. Pomorskie Centrum Fizjoterapii Domowej – ul. Świętojańska 135 IIB/14, 81-404 Gdynia,
 24. SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji – ul. Hallera 21/1, Starogard Gdański,
 25. NZOZ Przychodnia Rogowscy, 30 Stycznia 55, Tczew,
 26. NORDMEDIC sp. z o.o. – ul. Stefana Batorego 7, 80-335 Gdańsk,
 27. Sopotorium Medical Resort – ul. Bitwy pod Płowcami 52, 81-759 Sopot,
 28. Zakład Rehabilitacji Leczniczej II MEDYK – ul. Rybacka 44, 82-103 Stegna,
 29. ROMED sp. z o.o. – ul. Rybacka 15, 82-103 Jantar,
 30. Dom Seniora Centrum Rehabilitacji Goldental – ul. Przyjazna 30, 83-331 Przyjaźń,
 31. NZOZ BEAVITA 1 – Lęborska 34, 83-335 Sierakowice.
 32. Stowarzyszenie Organizacji Obozów CIECIORKA – Morenowe Wzgórze 30B/15, 80-283 Gdańsk,
 33. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – ul. Słowackiego 14, 80-257 Gdańsk,
 34. LUX MED sp. z o.o. – placówki trójmiejskie,
 35. NZOZ LECH-MED. – ul. Rataja 8, 83-031 Rusocin,
 36. NZOZ STOGI – ul. Stryjewskiego 29, 80-631 Gdańsk,
 37. NZOZ JARPOS- Rehabilitacja – al. Gen. Hallera 227a, 80-502 Gdańsk,
 38. Centrum Rehabilitacji C7Med Żaneta Gałecka-Szczerba – ul. Józefa Chełmońskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański,
 39. NZOZ nr 1 w Rumi – ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia.
 40. REHAB Centrum Medyczne w Gdańsku – ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk (studenci po III roku studiów),
 41. Doktor Krasicki sp. z o.o. – ul. Zakręt do Oksywia 3, 81-244 Gdynia,
 42. Fizjo Park Centrum Aktywnej Fizjoterapii – ul. Uphagena 25, 80-237 Gdańsk,
 43. Przychodnia Morska Janczewscy sp. z o.o. / Centrum Medyczne Morska – różne placówki (tylko studenci 4 i 5 roku, potrzebne skierowanie).
DOMY SENIORA:
 1. Dom Seniora Harmonia s.c.– ul. Ateny 26, 80-299 Gdańsk – więcej: [(kinezyterapia) kontakt grzegorz- jachyra@tlen.pl, 883 484 522],
 2. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień – ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk –więcej: (Przed praktyką studenci powinni pokazać pracownikowi Biura Ds. Praktyk dowód ubezpieczenia NNW i OC oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i poprosić o adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w Złotej Jesieni),
 3. Dom Seniora Serus – DPS – ul. Przemyska 19, 80-180 Gdańsk,
 4. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni – ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia.

SZKOŁY:

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak – Legionów 3, 80-441 Gdańsk – więcej: (proszę odebrać skierowanie z Biura Ds. Praktyk i zapytać o szczegóły).

W przypadku realizacji praktyk zawodowych w placówkach, z którymi uczelnia nie ma podpisanej umowy o współpracy, wówczas przypominamy o konieczności zapoznania się z odpowiednią procedurą, która jest umieszczona na stronie uczelni – www.wsz.pl/ STUDENT /Studenckie Praktyki Zawodowe/ Procedura-realizacji-praktyk-w-wybranej-przez-siebie-placowce

Scroll to Top