Organizacje, fundacje, stowarzyszenia

Partnerzy Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Fundacja 3maliny powstała w 2019 r. Niepozorne poduszki, które powstają dzięki zaangażowaniu założycieli fundacji oraz wolontariuszy, pełnią funkcję terapeutyczną, łagodzą ból, odbarczają i wspierają rehabilitację pacjenta po mastektomii. Szycie z sercem to hasło, cel i sposób na dzielenie się dobrem malinowej społeczności. Fundacja 3maliny integruje i angażuje środowiska szkolne, wielopokoleniowe, pacjentów i ich bliskich. Celem malinowej inicjatywy jest wspieranie osób chorujących na nowotwory piersi oraz nauka samobadania piersi.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Aktywny Senior” – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest uczelnią społecznie odpowiedzialną dlatego z chęcią angażuje się m.in. w akacje charytatywne oraz podejmuje działania mające na celu wsparcie różnych grup społecznych.

W ramach nawiązanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Aktywny Senior”, działającym w Gdańsku, eksperci Uczelni będą przeprowadzali bezpłatne prelekcje dla członków Stowarzyszenia z zakresu m.in. dietetyki, fizjoterapii, psychologii i innych obszarów związanych z promocją i profilaktyką zdrowia. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości seniorów w szeroko pojętym obszarze ZDROWIA.

Celem Stowarzyszenia KrewAktywni z siedzibą w Sopocie jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz udzielanie wsparcia społecznego. Działania Stowarzyszenia opierają się na szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego, promocji aktywnego zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz prowadzenie konferencji i szkoleń w tym zakresie.

Sopocka Organizacja Turystyczna (SOT) – misją Sopockiej Organizacji Turystycznej, od ponad 24 lat , jest promocja Sopotu w kraju i zagranicą. SOT zajmuje się organizacją wydarzeń, tworzeniem materiałów promocyjnych, prowadzeniem kampanii offline i online pokazujących Sopot jako najlepszą całoroczną destynację turystyczną. Jednocześnie prowadzi działania wspierające rozwój lokalnej branży. Buduje platformę współpracy pomiędzy administracją, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.
Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku podpisała umowę partnerską z Sopocką Organizacją Turystyczną. W związku z wejściem uczelni w poczet członków SOTu Studenci mogą ubiegać się o Pakiet Studenta w ramach Karty Sopockiej.
W Pakiecie Studenta są oferowane zniżki przez instytucje kultury, kawiarnie i restauracje oraz sklepy, m.in. przez: Państwową Galerię Sztuki, Scenę Kameralną Teatru, Wybrzeże w Sopocie, Teatr BOTO, Aquapark Sopot, Restauracja Tapas De Rucola, Restauracja Małe Molo, Miejski Klub Sportowy Ogniwo i inni.

Lista partnerów.
Jak wyrobić Kartę Sopocką i aktywować Pakiet Studenta? – sprawdź. 

Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie. Jednoczy 163 członków z 23 krajów. Celem organizacji jest podnoszenie poziomu edukacji w uczelniach europejskich na kierunku fizjoterapia, a także pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, studentami oraz pozostałymi osobami zainteresowanymi rozwojem w dziedzinie fizjoterapii.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej powołaną dekretem biskupa gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku. Caritas służy pomocą kościołowi diecezjalnemu  poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swoją misję, Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu.

Scroll to Top