Spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielką Zarządu WP oraz przedstawicielami Copernicus Sp. z. o . o.

SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI Z PANIĄ MARSZAŁEK AGNIESZKĄ KAPAŁĄ-SOKALSKĄ ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielką Władz Województwa Pomorskiego oraz przedstawicielami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
  • Pan Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
  • Pan Rafał Cudnik – Dyrektor ds. Medycznych, Szpital Św. Wojciecha Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Z ramienia Uczelni w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Władz Uczelni oraz koordynatorzy kierunków studiów, a tym Pani dr n. o zdr. Krystyna Paszko, która pełni funkcję koordynatora kierunku Pielęgniarstwo w WSZ oraz obejmuje stanowisko dyrektora ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w szpitalu Św.Wojciecha należącego do Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wydarzenie miało na celu wskazanie dalszego kierunku rozwoju uczelni poprzez:

  • omówienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych,
  • wskazanie potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i zmian zachodzących na rynku pracy
  • pozyskania rekomendacji w zakresie nowych kierunków studiów, na które jest zapotrzebowanie i innych informacji mogących mieć wpływ na udoskonalenie i zapewnienie najwyższej jakości kształcenia.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja infrastruktury dydaktycznej jaką dysponuje Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zaangażowanie i wsparcie Uczelni w jej dalszym rozwoju.

Scroll to Top