Podpisanie Karty Crohna

W DNIU 20 LUTEGO BR. W SIEDZIBIE WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI Z PRZEDSTAWICIELAMI PROGRAMU "KARTA CROHNA".

 Celem spotkania było omówienie innowacji społecznej jaką jest „Karta Crohna”, a także podpisanie oficjalnego porozumienia dotyczącego współpracy oraz oznaczenie uczelni dedykowanymi naklejkami z logo „KartaCrohna”.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:
– Pani Posłanka Wioleta Tomczak, Członkini Komisji Zdrowia i Parlamentarnego zespołu ds. chorób jelit,
– Pani Hanna Zych-Cisoń , Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego,
– Pani Ewa Bogdańska-Bóll, Przewodnicząca w Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ,
– Pani Ewa Kędziora-Lackowska – Urząd Marszałkowski, Departament Zdrowia,
– Pan Piotr Derus, Pomysłodawca programu „Karta Crohna”,
– Pan Zbigniew Zawadzki, Kierownik oddziału promocji zdrowia z higieną dzieci i młodzieży, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
– Pan Tomasz Augustyniak – Prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego,
– Pan Olgierd Olszowy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UZDROWISKO SOPOT” w Sopocie.


🪪
„Karta Crohna” to inicjatywa mająca na celu wsparcie osób zmagających się z nieswoistym zapaleniem jelit poprzez stworzenie „mapy przedsiębiorstw społecznie wrażliwych”, czyli sieci podmiotów prywatnych, których właściciele zgodzą się udostępniać toalety w swoich lokalach osobom legitymującym się plastikową „Kartą Crohna”.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku mając na uwadze szeroko pojęte zdrowie naszego społeczeństwa, zawsze chętnie angażuje się w wszelkie działania mające na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia, a także szeroko rozumianym wsparciem osób potrzebujących.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie. 
Scroll to Top