IV Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV

Organizatorami konkursu pt. „IV Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV” jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną.
Uroczysty finał, zaplanowany jest na dzień 25 kwietnia 2024 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku objęła patronatem honorowym „IV Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”,
a Pani Rektor dr n. med. Marzena Podgórska przyjęła zaproszenie do udziału w konkursie w charakterze członka Jury.

Scroll to Top