Debata ekspercka "Podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród studentów i młodzieży"

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

12 października w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbyła się debata pt. „Podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród studentów i młodzieży”.
 
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali eksperci z zakresu psychologii, przedstawiciele fundacji wspierających dzieci i młodzież w obszarze zdrowia psychicznego – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz przedstawiciele Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestnikami wydarzenia byli Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Uczniowie z trójmiejskich szkół średnich wraz z opiekunami.
 
Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na kondycję psychiczną młodzieży, a także przedstawienie możliwości poszukiwania wsparcia dla osób młodych zmagających się z problemami sfery emocjonalnej.
 
Zdrowie psychiczne to aktualnie jeden z najważniejszych problemów w zakresie ochrony zdrowia, ale jednocześnie jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów. Kondycja psychiczna ma szczególne znaczenie w przypadku wyjątkowo wrażliwej grupy jaką stanowią osoby młode, będące na początku swojej drogi w dorosłe, samodzielne życie.
Debatę poprowadził dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ, koordynator kierunku psychologia, psychoterapeuta oraz współzałożyciel
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jako organizacja aktywnie działająca na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, chętnie angażuje się w wydarzenia mające na celu szerzenie wiedzy w tym zakresie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.
Scroll to Top