Zajęcia z wychowania fizycznego na I roku studiów dla studentów fizjoterapii niestacjonarnej

Szanowni Państwo,

regulamin obowiązkowego zaliczania zajęć z wychowania fizycznego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018. Prosimy o zapoznanie się z możliwymi wariantami zaliczenia przedmiotu.

UWAGA! Studenci, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z wychowania fizycznego organizowanych przez uczelnię zobowiązani są do zadeklarowania chęci udziału w zajęciach poprzez wysłanie e-maila na adres info@wsz.pl w terminie do dnia 11-03-2018 r., w temacie: WF, o treści:
„Deklaruję swój udział w zajęciach z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w sem. zimowym 2017/18 organizowanych przez uczelnię.
imię i nazwisko
nr albumu”

Miejsce odbywania zajęć z wychowania fizycznego:
XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk

prowadząca zajęcia: mgr Magdalena Sibiga
obowiązuje strój sportowy

Terminy zajęć w sem. letnim 2017/2018:
06-04-2018 r.
20-04-2018 r.
18-05-2018 r.

w godz. 18:00-19:30; 19:30-21:00.

zaświadczenie potwierdzające uczestniczenie w zajęciach sportowych we własnym zakresie

Scroll to Top