Wybór prowadzącego seminarium dyplomowe – 5/FIZ/N

Do wszystkich studentów 5 semestru fizjoterapii (studia niestacjonarne) rozesłany został mail z prośbą o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej.

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 27.01.2019 r.

W tym celu należy przesłać e-maila o treści:

Imię i nazwisko:

Nr indeksu:

Tryb studiów:

Na promotora pracy licencjackiej wybieram:

[su_table]

imię i nazwisko promotora mój wybór*
dr n. med. Jarosław Hoffman
dr Ewa Kucharska
dr n. med. Monika Kuczma
dr n. med. Jolanta Zajt
dr Beata Rogo
dr Aleksandra Orlikowska
dr Dorota Dancewicz – Nosko
dr n. med. Małgorzata Sochocka – Bykowska

[/su_table]

*w kolumnie mój wybór należy wpisać cyfry od 1 do 8, przy czym: 1-najlepszy wybór, 8-najsłabszy wybór.

Ilość miejsc u każdego promotora jest ograniczona (max. 15 osób).

O przyjęciu na seminarium dyplomowe u danego promotora decyduje dziekan na podstawie wysokości średniej arytmetycznej z ocen z 4 pierwszych semestrów studiów.

Wykaz promotorów oraz zagadnienia tematyczne, z których będzie można napisać pracę licencjacką

Prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany.

Scroll to Top