Wpisy do indeksów z FK i PFK w chorobach narządów wewnętrznych w pediatrii – 6/fiz/s+n

Aby uzyskać wpisy do indeksów z FK i PFK w chorobach narządów wewnętrznych w pediatrii należy dostarczyć indeksy do 13 lipca 2018 r. na Oddział Rehabilitacji. Odbiór będzie możliwy od 23 lipca 2018 r.

Scroll to Top