PSYCHOLOGIA – RABAT NA CZESNE!

RABAT NA CZESNE!

W SEMESTRZE ZIMOWYM R. AKAD. 2023/2024 STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZOSTAŁY URUCHOMIONE W FORMIE NIESTACJONARNEJ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku PSYCHOLOGIA na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie, powodują, że coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Pomoc psychologiczna staje się niezbędna do zrozumienia swoich emocji, nawiązywania relacji i osiągnięcia harmonii w życiu. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu psychologii, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, zdecydowała się wprowadzić do oferty kształcenia prestiżowy i pożądany kierunek studiów jakim jest psychologia.

Podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, pozwoli kandydatom na zdobycie kompetencji do wykonywania jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów zaufania publicznego, który prócz fachowej wiedzy wymaga szeregu umiejętności miękkich.

Zawód psychologa zakłada nieustanny kontakt z drugim człowiekiem, nie tylko z pacjentem, ale również ze współpracownikami.  Z tego względu kandydaci powinni cechować się otwartością na zmiany i problemy innych ludzi,  cierpliwością i wytrwałością, szacunkiem i tolerancją w zakresie poglądów, przekonań i postaw  oraz wyróżniać się wysokim poziomem komunikatywności, umiejętnością pracy w zespole oraz współpracą ze specjalistami, empatią, cierpliwością i wrażliwością. Niezbędne będą również życzliwość, uczciwość, taktowność i dyskrecja, czyli wysoka świadomość etyczna, ale także dojrzałość, odporność na stres, świadomość swoich mocnych i słabych stron, odpowiedzialność i umiejętność samokontroli, szybkiego podejmowania decyzji w tym gotowość do rozwiązywania problemów niestandardowych. Ponadto kandydaci powinni posiadać gotowość do ciągłego rozwoju i świadomość potrzeby samodoskonalenia.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności oraz cechy charakteru konieczne, aby wykonywać zawód psychologa. Najważniejszą częścią studiów będą zajęcia praktyczne przygotowujące do przyszłej pracy oraz praktyki zawodowe w publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących pomoc psychologiczną. O prawidłowy przekaz informacji oraz rozwinięcie w kandydatach umiejętności interpersonalnych zadba wysoko wyspecjalizowana i wyselekcjonowana kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, wśród której znajdują się lekarze,  praktycy, eksperci  z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych.
Studia realizowane będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Scroll to Top