Ubezpieczenie NNW i OC

SZANOWNI STUDENCI
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że posiadanie ubezpieczenia NNW i OC jest jednym z warunków odbycia studenckich praktyk zawodowych.

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy Państwa do dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.

Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 godziny na dobę, od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. w drodze na uczelnię, do pracy i w każdym miejscu i sytuacji, w której Państwo się znajdziecie.

W roku akademickim 2021/2022 proponujemy ubezpieczenie NNW i OC wg wariantu I,
suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 100 zł.


Wpłaty składek dokonywane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy PZU S.A.

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie:

[su_table]

Nr polisy: 1064993854
Okres ubezpieczenia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Termin płatności składki: do 30.11.2021 r.
Nr rachunku bankowego PZU SA: 26 1240 6960 3014 0110 3053 3330
W tytule ubezpieczenia koniecznie należy wpisać: nr polisy
imię i nazwisko
datę urodzenia albo pesel
adres zamieszkania
okres ubezpieczenia

[/su_table]

UWAGA!
W celu załatwienia formalności związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia nie ma potrzeby zgłaszania się do biura uczelni.
Potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem będzie dowód wpłaty, dlatego ważne jest, aby w tytule przelewu znalazły się wszystkie wyżej wskazane dane.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU OC

Scroll to Top