Komunikaty

20.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem powiatu gdańskiego w strefę czerwoną od 17.10.2020 r. w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo biura administracyjne pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo.

Wyjątek stanowią:

Biuro Obsługi studenta

– Studenci pierwszego roku rozpoczynający studia od sem. zimowego 2020/2021, którzy są zobowiązani do podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za studia, odbioru ELS,

– Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynający studia od sem. zimowego 2020/2021, którzy są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia,

–  Studenci korzystający ze zbiorów biblioteki,

– Studenci składający prace dyplomowe,

– Absolwenci studiów I i II stopnia odbierający dyplomy ukończenia studiów wyższych,

– Absolwenci studiów podyplomowych odbierający świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Biuro ds. praktyk

– Studenci odbierający umowy.

W pozostałych sprawach  niezbędna jest wcześniejsza rejestracja spotkania drogą mailową lub telefoniczną. W wiadomości mailowej prosimy o podanie dogodnego dla Państwa terminu spotkania na uczelni, uwzględniając godziny pracy biur administracyjnych. 

Biuro obsługi studenta
tel. 58 769 08 11/10/12/64/18
dziekanat@wsz.pl

wtorek: 10:00-12:00, 14:00-16:00
środa:  10:00-12:00, 14:00-17:00
czwartek:  10:00-12:00, 14:00-16:00
piątek:  10:00-12:00, 14:00-17:00
sobota:  10:00-12:00, 14:00-16:00

Biuro ds. promocji i rekrutacji
tel. 58 769 08 00/02/03/04
rekrutacja@wsz.pl

poniedziałek-piątek w godz. 8:00-17:00
sobota w godz. 8:00-16:00

Biuro ds. praktyk
tel. 58 769 08 69
praktyki@wsz.pl

wtorek: 10:00-12:00, 14:00-16:00
środa:  10:00-12:00, 14:00-16:00
czwartek:  10:00-12:00, 14:00-16:00
piątek:  10:00-12:00, 14:00-17:00
sobota:  8:00-16:00 (czynne 10 i 17.10)

Biuro ds. nauki i biblioteka
tel. 58 769 08 55/65
biblioteka@wsz.pl

wtorek- sobota: 09:00-17:00

Biuro ds. płatności i stypendiów
tel. 512 250 647
czesne@wsz.pl, stypendium@wsz.pl

Biuro Projektu
tel.  58 769 08 60
biuro.powr@wsz.pl; erasmus@wsz.pl

16.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem powiatu gdańskiego w strefę czerwoną od 17.10.2020 r., uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym dla Państwa w wirtualnym dziekanacie. 

 

Scroll to Top