Kosmetologia studia II stopnia

Informujemy, że na studiach II stopnia kosmetologii praktyki zawodowe wynoszą łącznie 480 godzin dydaktycznych i realizowane są w każdym semestrze studiów według planu praktyk:

[su_table]

Semestr studiów Zakres praktyki Wymiar praktyki
I Praktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej 3 tygodnie (120 godz.)
II Praktyka w zakresie kosmetyki leczniczej 3 tygodnie (120 godz.)
III Praktyka w zakresie kosmetyki upiększającej i korekcyjnej 3 tygodnie (120 godz.)
IV Praktyka w zakresie wybranej specjalności
(podologia, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna)
3 tygodnie (120 godz.)

[/su_table]

ORGANIZACJA PRAKTYK:

  • Student może skorzystać z oferty praktyk proponowanych przez uczelnię.
  • Student może indywidualnie znaleźć placówkę odbycia praktyki, pod warunkiem że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyk.
  • Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia OC i NNW.
  • Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta.
  • Dokumenty potrzebne na praktyki (dziennik praktyk, umowę) student odbiera w Biurze Karier pok. 302.
  • Student ma możliwość otrzymania zaliczenia praktyki w całości lub w części, jeśli doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej zostaną udokumentowane. Zakres wykonywanych czynności powinien odpowiadać programowi praktyk dla kierunku. Na takich samych zasadach można otrzymać zaliczenie płatnego stażu, płatnej praktyki, wolontariatu bez względu na to, czy odbywały się one w kraju czy za granicą.

Więcej informacji

Scroll to Top