Informacja dla studentów II sem. fizjoterapii i kosmetologii s+ns

Informujemy, iż studenci kierunku FIZJOTERAPIA powinni ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przypominamy, że jednym z warunków  przystąpienia do praktyki zawodowej jest obowiązek posiadania ubezpieczenia w/w zakresie.

Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w odbywa się na koszt studenta.

Scroll to Top