Egzamin dyplomowy – dietetyka

28.09.2019 r. (sobota) od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Alicji  Nowak-Zaleskiej

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 24.09.2019 r.

Harmonogram obron 27.09.2019

30.09.2019 r. (poniedziałek) od godz. 11.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr inż. Renaty Korzeniowskiej-Ginter
  • dr. Waldemara Żyngla

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

30.09.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Magdaleny Tańskiej
  • dr. inż. Witolda Koziroka

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

Harmonogram obron 30.09.2019 1

Harmonogram obron 30.09.2019 2

Scroll to Top