Drugi Pomorski stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W DNIU 19 CZERWCA BR. W WYŻSZEJ SZKOLE ZDROWIA W GDAŃSKU ODBYŁ SIĘ DRUGI POMORSKI STÓŁ WOKÓŁ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY.

Wydarzenie było okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia z ekspertami z obszaru zdrowia psychicznego oraz osobami na co dzień pracującymi z młodzieżą. W spotkaniu udział wzięli Władze Uczelni Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – Pani dr n. med. Marzena Podgórska, rektor i Pan dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, a także Pan Poseł dr Marek Rutka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Systemu Ratownictwa Medycznego, wykładowcy Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego oraz młodzież lokalnych szkół średnich. Spotkanie poprowadził Pan dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ.

Kondycja psychiczna to nadal zaniedbany przez szkoły oraz placówki ochrony zdrowia, obszar , który niejednokrotnie jest przyczyną wielu tragedii wśród ludzi młodych, niemających odpowiedniej pomocy w radzeniu sobie z problemami. Wydarzenie pokazało jak istotne jest wsparcie dzieci i młodzieży, które często nie radzą sobie z emocjami i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkim Uczestnikom.
Scroll to Top