Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cele kształcenia

Naszym celem jest:

  • przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i leczeniu,
  • przygotowanie do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,
  • wykształcenie umiejętności przywracania utraconej sprawności fizycznej chorego poprzez leczenie ruchem,
  • przygotowanie do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku,
  • przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej,
  • wykształcenie umiejętności kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
  • wykształcenie odpowiedzialności zawodowej, podejmowania trafnych decyzji diagnostycznych i gotowości niesienia pomocy chorym.
Cofnij

WSZ na Facebooku