Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wymagane dokumenty

Dział promocji i rekrutacji przyjmuje tylko komplety dokumentów rekrutacyjnych.

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE:

 1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia lub oświadczenie (dla tegorocznych maturzystów)
 3. trzy aktualne zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)

Jeśli jesteś kandydatem na kierunek dietetyka, informatyka lub kosmetologia złóż zaświadczenie lekarskie.


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (kierunek FIZJOTERAPIA)

 1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia lub oświadczenie (dla tegorocznych maturzystów)
 3. trzy aktualne zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)
 6. oświadczenie

Jeśli jesteś kandydatem na kierunek fizjoterapia złóż zaświadczenie lekarskie.


STUDIA MAGISTERSKIE (uzupełniające II stopnia – kierunek KOSMETOLOGIA):

 1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)
 5. trzy aktualne zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”) * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 6. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 7. zaświadczenie lekarskie

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
Dział promocji i rekrutacji

FORMULARZE DO POBRANIA
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku