Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kontakt

Adres uczelni Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku ul. Pelplińska 7 80-335 Gdańsk

Pozycja gps: na google maps
Biblioteka i wydawnictwo pok. 014
tel.: 58 769 08 55, 58 769 08 65,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: biblioteka@wsz.pl; wydawnictwo@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro współpracy międzynarodowej pok.201
tel.: 58 769 08 60,
faks: 58 769 08 01,
e-mail: erasmus@wsz.pl
Godziny otwarcia
Dział płatności i stypendiów pok. 303
tel.: 58 769 08 70,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: czesne@wsz.pl; stypendium@wsz.pl
Godziny otwarcia
Dział promocji i rekrutacji pok. 101
tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03,
faks: 58 769 08 01,
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Godziny otwarcia
Dziekanat pok. 200
tel.: 58 769 08 18, 58 769 08 11, 58 769 08 10,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: dziekanat@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro Karier pok. 201
tel.: 58 769 08 69,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: praktyki@wsz.pl
Godziny otwarcia
Rektorat p. 301
tel.: 58 769 08 80,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: rektorat@wsz.pl
Godziny otwarcia
Recepcja kółko
tel.: 58 769 08 00,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: recepcja@wsz.pl
Godziny otwarcia
Cofnij

WSZ na Facebooku