Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie – terminy egzaminów dyplomowych

W dniu 18.06.2019 r. od godz. 9:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Alicji Mikołajczyk

Harmonogram egzaminu dyplomowego na 18 czerwca 2019 r.


W dniu 27.06.2019 r. od godz. 8:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. Piotra Girucia

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram dr Giruć dr Szneidrowski 27.06.2019 r.


W dniu 27.06.2019 r. od godz. 08.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. Erwina Szneidrowskiego

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 21 czerwca 2019 r.


W dniu 29.06.2019 r. od godz. 9:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Alicji Mikołajczyk

Harmonogram obron 29.06.2019 r. dr Mikołajczyk dr Borkowski

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 24 czerwca 2019 r.


Zarządzenie dziekana ws. ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunków studiów administracja, informatyka i zarządzanie

Cofnij

WSZ na Facebooku