Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wybór prowadzących seminaria dyplomowe – 5 FIZJ

Drodzy studenci,

25 stycznia 2019 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń o wyborze prowadzącego seminarium dyplomowe dla 5 sem. FIZJOTERAPII.

Wykaz grup na seminarium dyplomowe na studiach STACJONARNYCH

Wykaz grup na seminarium dyplomowe na studiach NIESTACJONARNYCH

Wszyscy, którzy nie zdeklarowali się na czas, mogą wybrać prowadzącego seminarium, u którego jest jeszcze miejsce:

studia stacjonarne – dr n. med. Hanna Tomczak (przydział automatyczny)

studia niestacjonarne – dr n. med. Jolanta Zajt lub dr Aleksandra Orlikowska (wybór należy zgłosić mailowo info@wsz.pl lub osobiście w dziekanacie)

Cofnij

WSZ na Facebooku