Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

WSZ w gronie 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie

EDUNIVERSAL, światowa grupa konsultantów do spraw edukacji, w dniach 26-28 października 2009 r. zorganizowała w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) drugą już konwencję, podczas której ogłoszono najnowszy ranking
EDUNIVERSAL 2009. W wydarzeniu wzięło udział wielu strategicznych reprezentantów spośród najlepszych szkół biznesu z całego świata.

Druga światowa konwencja zorganizowana w Południowej Afryce, stała się wielokulturowym i wielonarodowym zgromadzeniem najlepszych instytucji biznesowych na świecie.120 przedstawicieli szkół biznesu z 45 krajów uczestniczyło w tym wydarzeniu promując umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i związaną z tym mobilność studentów.

Światowa konwencja EDUNIVERSAL umożliwiła wzmocnienie międzynarodowej współpracy między najlepszymi szkołami biznesu i uniwersytetami z różnych regionów świata, kształcącymi w zakresie zarządzania i biznesu.

Podczas konwencji ogłoszono najnowszy ranking EDUNIVERSAL 2009, który w odróżnieniu od innych plebiscytów tego typu, w znacznej mierze oparty jest na wzajemnej ocenie (1000 dziekanów i dyrektorów szkół biznesu z ponad 150 krajów zostało poproszonych o wzięcie udziału w głosowaniu i przyznaniu swojej rekomendacji podczas oficjalnej selekcji).

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała 2 palmy i w związku z tym znalazła się w gronie 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie.

Cofnij

WSZ na Facebooku