Pełnomocnik rektora ds. kształcenia praktycznego

dr inż. Justyna Gromadzka

absolwentka kierunku technologia chemiczna (2006) oraz biotechnologia (2007) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W 2010 r Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przyznała stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

e-mail: justyna.gromadzka@wsz.pl

W latach 2006 – 2010 doktorantka w Katedrze Chemii Analitycznej PG oraz kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków NCN oraz EU, w latach 2011-2015 specjalista ds. jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym PG jako koordynator projektu „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”, 2013-2016 kierownik zespołu naukowo badawczego i projektu rozwojowego w ramach programu LIDER finansowanego ze środków NCBR, 2017-2020 starszy specjalista analityk w Oceanic S.A.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2009-2010 (program Ventures), Marszałka Województwa Pomorskiego (InnoDoktorant 2008), Stypendium PG za Osiągnięcia Naukowe finansowane ze źródeł EU (2009). Od 2016 r związana z Wyższą Szkołą Zdrowia jako nauczyciel akademicki (adiunkt), prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunkach dietetyka i kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac dyplomowych.

Scroll to Top