Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów

Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów

dr n. med. Katarzyna Kocbuch

email: katarzyna.kocbuch@wsz.pl

absolwentka kierunku Biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). W 2011 r. Rada Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

W latach 2005-2010 doktorantka Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed, a w latach 2010-2011 specjalista w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej tej samej Katedry.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, laureatka zespołowych nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania (2006, 2008, 2009, 2010, 2011) oraz stypendystka Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w roku 2007/2008.
Od 2010 r. nauczyciel Wyższej Szkoły Zdrowia na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, adiunkt (2015). Była reprezentantka juniorskiej kadry Polski w piłce ręcznej.

Scroll to Top