dr n. o zdr. Krystyna Paszko

email: krystyna.paszko@wsz.pl

Z wykształcenia jest pielęgniarką, absolwentką ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. uzyskała tytuł dr n. o zdr. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM-ed). Posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego. Współpracowała z Zakładem Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, w którym przez osiem lat była wykładowcą, a także opiekunem staży na kursach dla lekarzy i pielęgniarek. Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, GUM-ed jako wykładowca. Jest autorką publikacji w czasopismach naukowych (polskich i zagranicznych), monografii oraz wielu streszczeń zjazdowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu św. Wojciecha należącego do Copernicus Sp. z o.o oraz konsultanta w ZKZ, a także Konsultanta Wojewódzkiego w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa pomorskiego.

Scroll to Top