Koordynator kierunku kosmetologia

dr n. med. Anna Kamm

email: anna.kamm@wsz.pl

dr n. med. Anna Kamm – kosmetolog oraz pedagog, absolwentka Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zakończonych obroną tytułu doktora w zakresie nauk medycznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Pełni funkcje egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technika Usług Kosmetycznych. Członek honorowy IAM (International Association of Mesotheraphy). Członek Rady Naukowej i Rady Recenzentów czasopism naukowych Aesthetic Cosmetology and Medicine oraz Journal of Life and Medical Sciences.

Od 10 lat związana z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku jako wykładowca na kierunku kosmetologia. Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej. Od 15 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków, kierująca zespołem.

Scroll to Top