mgr Bartosz Wilczyński

Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest pierwszym autorem i zarazem korespondencyjnym artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Na podstawie wykonanych badań naukowych realizuje przewód doktorski w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, praca zatytuowana – „Dynamiczna koślawość kolana i dynamiczna równowaga u młodych sportowców. Zdolności motoryczne oraz prewencja urazów narządu ruchu”. Opiekun licznych prac magisterkich oraz prac naukowych. Zajmuję się również recenzją artykułów naukowych dla renomowanych międzynarodowych czasopism (m.in. „Clinical Epidemiology”, „Journal of Science in Sport and Exercise”, „PeerJ””) Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie ortopedii i traumatologii, medycyny sportowej, kinezyterapii, statystyki czy metodologii badań naukowych dla studentów fizjoterapii. Jest inicjatorem i prowadzącym zajęcia w formie fakultetów (m.in. Sport to Zdrowie? Urazy sportowe – diagnostyka, prewencja, leczenie)

Uczestnik wielu konferencji naukowych, zdobywając wyróżnienia prezentacji badań naukowych na I Naukowej Konferencji Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT w 2021oraz podczas X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w 2019 roku. Brał czynny udział w projektach popularno-naukowych (m.in. projekt – „Zdolni z Pomorza”), a od bieżącego roku jest inicjatorem i kierownikiem projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Doskonała Nauka. Projekt zatytuowany „Nauka zdrowego sportu dla dzieci i młodzieży”, ma na celu popularyzację nauk o zdrowiu, w szczególności fizjoterapii profilaktycznej urazów narządu ruchu w populacji dzieci i młodziezy uprawiających sport. Oprócz zajęć naukowo-dydaktycznych prowadzi od lat własną praktykę fizjoterapeutyczną, spełniając się jako fizjoterapueta i trener przygotowania fizycznego, czerpiąc źródła inspiracji do nowych projektów naukowych. Specjalizuje się w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej. Pomaga sportowcom - pacjentom w profilaktyce urazów oraz sprawnym powrocie do sportu po kontuzjach. Ponadto, promuje pracę fizjoterapeuty oraz pełnił rolę koordynatora studentów odbywających praktykę zawodową w placówce rehabilitacyjnej w Gdyni.

Scroll to Top