Koordynator kierunku dietetyka

dr inż. Katarzyna Żyłka

email: katarzyna.zylka@wsz.pl

Dr inż. Katarzyna Żyłka jest absolwentką studiów zarówno z zakresu technologi żywności i żywienia człowieka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), jak i z zakresu dietetyki (Akademia Morska w Gdyni). Ponadto ukończyła studia podyplomowe Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka (Instytut Żywności i Żywienia), studia podyplomowe dotyczące żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), a także dwupoziomowe studia podyplomowe związane z redakcją językową tekstu (Uniwersytet Warszawski). W 2021 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni obroniła rozprawę doktorską na temat zachowań i postaw młodzieży wobec napojów energetyzujących, dzięki czemu uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Doświadczenie zawodowe w obszarze dietetyki zdobyła m.in. w trakcie pracy w szpitalu oraz w trakcie pracy w projekcie Sopkard 15, kierowanym przez Katedrę Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach dwóch edycji wspomnianego programu pracowała z młodzieżą – prowadziła edukację żywieniową oraz poradnictwo dietetyczne przeznaczone dla tej grupy wiekowej. Obecnie kontynuuje działania skupiające się na edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Prowadzi badania, których wyniki są publikowane w czasopismach przypisanych do dyscyplin, takich jak nauki o zdrowiu oraz technologia żywności i żywienia. Wyniki swoich badań prezentuje również podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. W lutym 2023 roku udzieliła wywiadu, na podstawie którego powstał artykuł pt. Poland bans energy drinks for under 18s, opublikowany w The Lancet – w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych.

Scroll to Top