Koordynator kierunku dietetyka

dr n. med. Paulina Borek-Trybała

email: paulina.borek-trybala@wsz.pl

Absolwentka kierunku dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę „Analiza składu ciała chorych na obturacyjny bezdech senny”, uzyskując tytuł magistra dietetyki. W tym samym roku rozpoczęła naukę na Studiach Doktoranckich na tej samej uczelni. Pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „WYSTĘPOWANIE, ZNACZENIE KLINICZNE I MOŻLIWOŚCI TERAPII NIEDOŻYWIENIA W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK”. W roku 2021 ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki.

W ramach pracy naukowej aktywnie się udziela na zjazdach i konferencjach naukowych, gdzie miała okazję zaprezentować wyniki swojego dorobku naukowego. W 2015 roku wygłosiła prezentację ustną w ramach XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance, gdzie otrzymała nagrodę za najlepszą pracę zjazdową. We wrześniu tego samego roku na XII Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego przedstawiała plakat na temat spożycia witamin w grupie pacjentów hemodializowanych. W 2016 wygłosiła prezentację ustną dotyczącą oceny stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza NRS-2002 na XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Diseases w Japonii. Ponadto doktorantka w 2016 roku brała udział w panelu eksperckim oraz wygłosiła referat dotyczący żywieniowej profilaktyki PChN na XII Krakowskich Dniach Dializoterapii. Za swoją pracę naukową otrzymała prestiżową nagrodę fundacji Amicus Renis za najlepszą pracę w dziedzinie nefrologii opublikowaną na łamach Nefrologii i Dializoterapii Polskiej w latach 2014-2015. W 2020 roku prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowym Zjeździe ESPEN. Cyklicznie prowadzi wykłady i szkolenia w ramach Krakowskich Dni dializoterapii oraz na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Scroll to Top