Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste wręczenie dyplomów

9 maja 2018 r. w audytorium odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom semestru letniego 2017/2018.

Rektor dr Erwin Szneidrowski wręczył dyplomy uznania i nagrody najlepszym absolwentom:

  • kierunek fizjoterapia – studia niestacjonarne
    Julita Złota – Plombon– średnia 4,83
  • kierunek fizjoterapia – studia stacjonarne
    Joanna Przybysz – średnia 4,63
  • kierunek informatyka – studia niestacjonarne
    Tomasz Marek Buniowski – średnia 4,69   

Najlepsza absolwentka Julita Złota-Plombon wygłosiła zgodnie z tradycją przemówienie. Podziękowała wykładowcom oraz pracownikom uczelni i szczególne podziękowania skierowała do swojej rodziny, która wpierała ją w trakcie studiów.

Po oficjalnej części absolwenci oraz władze uczelni zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii.

Absolwenci mieli również możliwość zrobienia wspólnych pamiątkowych zdjęć w fotobudce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku