Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Ubezpieczenie NNW i OC

SZANOWNI STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że posiadanie ubezpieczenia NNW i OC jest jednym z warunków odbycia studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia oraz kosmetologia.

Płatność przyjmowana jest wyłącznie odliczoną GOTÓWKĄ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura ds. Praktyk w godzinach otwarcia (pokój 201).

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy Państwa do dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.

Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 godziny na dobę, od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. w drodze na uczelnię, do pracy i w każdym miejscu i sytuacji, w której Państwo się znajdziecie.

W roku akademickim 2019/2020 proponujemy do wyboru:

  • NNW wg wariantu I, suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 80 zł;
  • NNW i OC wg wariantu I, suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 100 zł.

Oba ww. warianty obejmują dodatkowo:
– jednorazowe świadczenie za wystąpienie zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny;
– zwrot kosztów leczenia w wyniku zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 listopada 2019 r.

Cofnij

WSZ na Facebooku