Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Ubezpieczenie NNW i OC

SZANOWNI STUDENCI
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że posiadanie ubezpieczenia NNW i OC jest jednym z warunków odbycia studenckich praktyk zawodowych.

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy Państwa do dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.

Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 godziny na dobę, od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. w drodze na uczelnię, do pracy i w każdym miejscu i sytuacji, w której Państwo się znajdziecie.

W roku akademickim 2021/2022 proponujemy ubezpieczenie NNW i OC wg wariantu I,
suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 100 zł.


Wpłaty składek dokonywane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy PZU S.A.

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie:

Nr polisy: 1064993854
Okres ubezpieczenia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Termin płatności składki: do 30.11.2021 r.
Nr rachunku bankowego PZU SA: 26 1240 6960 3014 0110 3053 3330
W tytule ubezpieczenia koniecznie należy wpisać: nr polisy
imię i nazwisko
datę urodzenia albo pesel
adres zamieszkania
okres ubezpieczenia

UWAGA!
W celu załatwienia formalności związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia nie ma potrzeby zgłaszania się do biura uczelni.
Potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem będzie dowód wpłaty, dlatego ważne jest, aby w tytule przelewu znalazły się wszystkie wyżej wskazane dane.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU OC

Cofnij
WSZ na Facebooku