Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Światowy Dzień Zdrowia


World Health Day 2021
„Building a fairer, healthier world for everyone” – Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich.

Szanowni Państwo,
z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, zorganizowała debatę ekspercką pt. „Powrót do zdrowia”.

7 kwietnia
w murach Uczelni odbyło się spotkanie ekspertów, specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu, którzy podjęli się dyskusji na temat powrotu do zdrowia po przebytej chorobie COVID-19  oraz profilaktyki zdrowotnej w czasie wszechobecnej pandemii.

Na świecie tegoroczne obchody Światowego Dni Zdrowia obchodzone są pod hasłem „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”. Wszechobecna pandemia ograniczyła możliwości rozwoju i negatywnie wpłynęła na wiele gałęzi gospodarki, pogarszając sytuację ekonomiczną ludzi w różnych zakątkach świata. Celem Światowego Dnia Zdrowia jest wezwanie do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych , łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”.

Wyrażamy przekonanie, że spotkanie stanowiło ważny impuls dla pogłębienia wiedzy i świadomości naszego społeczeństwa w zakresie zarówno profilaktyki zdrowotnej, kształtowania postaw zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, jak i wzajemnego wsparcia w tak trudnym i wymagającym okresie. W tym roku w trosce o wspólne bezpieczeństwo nas wszystkich, planowane wydarzenie dla odbiorców zostało zorganizowane w formie online. Zapewniamy jednak, że zdalna forma kontaktu z Uczestnikami nie pomniejszyła merytorycznej wartości spotkania i pozwoliła nam w bezpieczny sposób promować aspekty kluczowe dla całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Pomorza, jakimi są ochrona i promocja profilaktyki zdrowia.

Do debaty eksperckiej zaproszono wybitnych ekspertów, specjalistów którzy wspólnie zastanowili się tematami z zakresu m.in.:
dozwolonej aktywności fizycznej po przebytej chorobie,
sposobów samodzielnej regeneracji i rehabilitacji,
radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją,
wsparcia psychologicznego osób po przebyciu długotrwałej izolacji,
postępowania w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią , logicznym myśleniem,
radzenia sobie w trakcie terapii onkologicznej lub po jej zakończeniu w obliczu pandemii

Patronaty:

HONOROWY


MEDIALNY

Eksperci:

Joanna Małaczyńska-Rentfleisz
Dyrektor Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej prowadzonego przez Fundację Sport na Zdrowie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach konsultingowych. Od ponad 12 lat pracę zawodową łączy ze współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorych na astmę, alergię i inne choroby o podłożu alergicznym i pulmonologicznym. Ma doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Z Fundacją Sport na Zdrowie związana od początku jej działalności, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów fundacji.

Małgorzata Marmajewska
Z wykształcenia i zamiłowania psycholog i psychoonkolog. Terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowań. Mówi, że nigdy nie pracowała, bo jej zawód to pasja, w której realizuje się od 2003 roku. Początki pracy w Fundacji Hospicyjnej oraz Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, rozwinęły się w chęć stworzenia własnego ośrodka wsparcia psychologicznego dla chorych onkologicznie i ich rodzin. W 2006 roku, założyła własną Fundację „Gdyński Most Nadziei”. Jest pomysłodawcą i inicjatorką Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”. Autorka, jedynej, jak dotąd, na polskim rynku, publikacji: „Odważni Wygrywają. Rak jądra – poradnik dla mężczyzn i ich bliskich”. Zawodowo związana z Fundacją „Gdyński Most Nadziei”, gdzie realizuje się w pracy z dorosłymi jako psyhoonkolog, organizuje wydarzenia plenerowe, prowadzi warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne, dla młodzieży, firm i instytucji. W ramach prywatnej praktyki, łączy pasje z nieustającą chęcią poznawania i rozwoju. Ma szczególne upodobanie do Racjonalnej Terapii Zachowań, jako zintegrowanego systemem psychoterapii, w którym zajmuję się wszystkimi rodzajami ludzkich problemów na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym i egzystencjalnym.

Magdalena Kardynał
Prezes Fundacji OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza. Patient Advocate i ekspert systemowego leczenia raka piersi. Od 7 lat otacza opieką młode pacjentki z rakiem piersi. Od lipca 2020 r. prowadzi Centrum Wiedzy o Raku Piersi w Gdańsku, gdzie organizuje warsztaty z aktywizacji zawodowej pacjentek oraz edukację, związaną z profilaktyką nowotworową dla ich rodzin i otoczenia. Prowadzi aktywne działania rzecznicze na rzecz pacjentów onkologicznych, na co dzień współpracując z lekarzami, placówkami medycznymi oraz instytucjami państwowymi. Jest „ciałem doradczym” Ministra Zdrowia. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, uwielbia podróże, aktywne formy spędzania czasu i tajską kuchnię.

Dr n. med. Paweł Kabata
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Specjalista żywienia klinicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi i żywienia klinicznego. Certyfikowany przez Polską Szkołę Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Od ponad 10 lat związany z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W pracy zawodowej zajmuje się chirurgicznym leczeniem nowotworów jamy brzusznej, piersi i tkanek miękkich oraz leczeniem żywieniowym chorych onkologicznych. Pasjonat ultrasonografii. Autor i współautor publikacji naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Uczestnik staży i kursów zagranicznych. Współautor wytycznych leczenia żywieniowego w onkologii. Nauczyciel akademicki. W życiu prywatnym oddany mąż , gitarzysta i perkusista oraz były taternik. Miłośnik latania samolotem i dobrej muzyki. Od niedawna pisarz-amator i autor bloga „Chirurg Paweł – o chirurgii inaczej”.

Debata ekspercka dostępna na naszym kanale na youtubie.

Cofnij
WSZ na Facebooku