Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Contacts

Promotion and Recruitment Office (room 101)
phone: 797 260 807
e-mail: recruitment@wsz.pl

Student Affairs Office (Dean’s Office, room 200)
phone : 58 769 08 18, 58 769 08 11, 58 769 08 10, 58 769 08 12, 58 769 08 64, 58 769 08 41
e-mail: dziekanat@wsz. pl

Payment and Scholarship Office (room 303)
phone : 58 769 08 70,
e-mail: czesne@wsz.pl; stypendium@wsz. pl

Erasmus Office (room 218)
phone: 58 769 08 60
fax: 58 769 08 01
e-mail: erasmus@wsz. pl

Research and Development Office and Library (room 014)
phone: 58 769 08 55, 58 769 08 65
fax: 58 769 08 19
e-mail: biblioteka@wsz.pl; wydawnictwo@wsz.pl

Career and Internship Office (room 201)
phone: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz. pl

Rectorate (room 301)
e-mail: rektorat@wsz.pl

Cofnij
WSZ na Facebooku