Studia stacjonarne

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) przeznaczone są dla osób pragnących intensywnie poświęcić czas studiowaniu. Zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata).
Zajęcia odbywają się w dwóch trybach:

  • STACJONARNYM: poniedziałek – piątek
    lub
  • STACJONARNYM WEEKENDOWYM: czwartek – niedziela

W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać również zaplanowane w pozostałe dni tygodnia.

Wybrane zajęcia dydaktyczne nie mające charakteru praktycznego, tj. wykłady mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ilości nieprzekraczającej wymogów określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (DZ. U. 2019 poz. 1573 z późn. zmianami).

Scroll to Top