Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych. Kierunek powstał w oparciu i wiedzę doświadczenie wybitnych specjalistów z zakresu prawa i nauk medycznych.

Rozwój medycyny, jej coraz silniejszy związek z naukami technicznych oraz rosnąca świadomość pacjentów/konsumentów powoduje, że prawo medyczne staje się coraz bardziej skomplikowaną, ale niezwykle potrzebną dziedziną naukową.
Tym wszystkim zjawiskom towarzyszą zmiany w systemie prawnym. Pojawia się coraz więcej aktów prawnych a tworzone „lawinowo” regulacje prawne wymuszają ścisły związek podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne z doradcami prawnymi.

Obok tradycyjnych – prawno medycznych zagadnień, funkcjonowanie nawet małych podmiotów świadczących usługi zdrowotne, wymaga znajomości podstaw ekonomiki, zarządzania i finansowania służby zdrowia

Proponowane dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego, wpisujące się w ogólny nurt zwiększonego zainteresowania tą problematyką, adresowane są do wszystkich osób, które zainteresowane są tematyką ochrony zdrowia.

Zakres wykładów oraz zajęć praktycznych istotny jest dla menadżerów i osób pracujących (lub planujących zatrudnienie) w różnych instytucjach i organizacjach związanych z ochroną zdrowia.

Do kogo skierowane są studia z prawa medycznego z elementami prawa kosmetycznego  i farmaceutycznego?

Adresatami studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego, są wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz osoby zaangażowane w ochronę praw pacjenta i konsumenta – pracownicy socjalni, rzecznicy praw, członkowie komisji lekarskich oraz osoby zarządzające podmiotami leczniczymi.

Studia podyplomowe umożliwiają lepsze poznanie zagadnień związanych z wykonywanym zawodem. Specyfika proponowanych studiów – ich program oraz kadra (praktycy – zarządzający placówkami zdrowotnymi, adwokaci, radcowie prawni) wpłynie na bardziej świadome kierowanie placówkami, przybliży problematykę np. błędów medycznych, odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działalności m.in. aptek, zakładów w których wykonywane są zabiegi upiększające czy udzielane są porady dietetyczne.
Słuchaczami studiów z zakresu prawa medycznego mogą być m.in. lekarze, pielęgniarki (w tym pielęgniarki zatrudnione w placówkach oświatowych) kosmetolodzy, farmaceuci, diagnostycy laboratoryjni oraz menadżerowie i organizatorzy opieki zdrowotnej, pracownicy sanatoriów, domów opieki, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za zagadnienia ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej.
Ukończenie studiów wpłynie na konkurencyjność osoby zatrudnionej i poszukującej pracy między innymi w w/w placówkach.

Patronat nad studiami prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego objęła firma Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Szczegółowych informacji na temat programu studiów na kierunku prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego, udziela opiekun naukowy studiów podyplomowych dr Mirosław Borkowski.

Kontakt:  tel. 696 210 330 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty w godz. 8:00-12:00, e-mail: nauka@mbfilar.pl

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Zdrowia oraz przedstawiciele zawodów prawniczych i medycznych.

Liczba semestrów nauki: 2.

Liczba godzin: 198

Forma studiów: niestacjonarne w formie online, zajęcia dydaktyczne odbywają się w soboty i niedziele.
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą być zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych.
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego.

Zamów program studiów podyplomowych – studia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top