Analiza sensoryczna kosmetyków i żywności

W dzisiejszych czasach, aby produkt pojawił się na rynku musi mieć gwarancję sprzedaży, a ta pojawia się, gdy produkt jest użyteczny i pożądany przez konsumentów. Podstawą oceny konsumenckiej jest ocena za pomocą zmysłów (kolor, zapach, konsystencja). Ocena ta różni się od analizy sensorycznej wykonywanej przez profesjonalnie przygotowany zespół analityków indywidualizmem i subiektywnością, warunkami dokonywania tej oceny czy ograniczeniami wrażliwości zmysłów oceniającego.

Analiza sensoryczna to praca zespołowa pod opieką lidera panelu sensorycznego, polegająca na umiejętnej ocenie produktów na podstawie wrażeń zmysłowych. Jest to dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu nauk o żywności bądź kosmetykach z elementami towaroznawstwa, psychologii stosowanej z elementami psychofizyki oraz statystyki z elementami opracowywania i prezentowania wyników matematycznych. Jest to nauka interdyscyplinarna wymagająca dobrego przygotowania, szerokiej wiedzy i rozległych umiejętności z różnych często pozornie nie związanych ze sobą dziedzin. Dlatego aby być dobrym i skutecznym liderem panelu sensorycznego ważne jest zgłębienie wiedzy w sposób gruntowny, utrwalony licznymi ćwiczeniami praktycznymi.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych analiza sensoryczna kosmetyków i żywności jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu analiz sensorycznych. Słuchacze poznają metodologię badań począwszy od umiejętności samodzielnego przygotowywania próbek, umiejętności organizacji laboratorium do analiz sensorycznych, wyboru i szkolenia oceniających, opracowywania wyników badań i formułowania na ich podstawie wniosków umożliwiających odpowiednie dostosowanie procesu produkcyjnego do potrzeb rynku konsumenckiego, co pozwoli na rozpoczęcie samodzielnej praktyki w roli lidera panelu sensorycznego zarówno w zakresie żywności jak i kosmetyki.

Głównym atutem studiów podyplomowych jest kompleksowe ujęcie tematyki z zakresu sensoryki oraz umiejętne łączenie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Podejmując studia podyplomowe na kierunku ANALIZA SENSORYCZNA kosmetyków i żywności uzyskasz wiedzę z zakresu:

  • organizacji pracowni do analiz sensorycznych i przygotowywania próbek do analiz,
  • pracy z ludźmi, umiejętnego dobierania oceniających i prowadzenia panelu sesorycznego,
  • metod wykonywania analiz sensorycznych zarówno w próbkach żywności jak i kosmetyków,
  • elementów psychologii oraz fizjologii człowieka,
  • elementów statystyki oraz metod opracowywania i prezentowania danych.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w:

  • zakładach produkujących żywność, gotowe posiłki, żywność wygodną,
  • zakładach produkujących produkty kosmetyczne,
  • firmach kosmetycznych i spożywczych (w działach rozwojowych, szkoleniowych lub marketingowych),
  • firmach prowadzących komercyjne analizy sensoryczne na szeroką skalę,
  • w instytutach badających opinię publiczną.

PROGRAM KSZTAŁCENIA (202 godziny, 30 ECTS)

LP.MODUŁECTS
1.Fizjologiczne podstawy oceny sensorycznej3
2.Aspekty psychologiczne pracy z grupą2
3.Zaburzenia funkcjonowania zmysłów2
4.Podstawy analiz sensorycznych4
5.Analizy sensoryczne w żywności4
6.Organizowanie i funkcjonowanie laboratorium sensorycznego2
7.Analizy sensoryczne w kosmetyce i perfumerii4
8.Organizacja i funkcjonowanie panelu sensorycznego2
9.Elementy statystyki oraz opracowywania i prezentowania wyników4
10.Ilościowa analiza opisowa3

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy.Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy.

Kto może studiować analizę sensoryczną kosmetyków i żywności na studiach podyplomowych?

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Oferujemy Państwu studia w formie niestacjonarnej, które trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę to 202 godziny dydaktyczne. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie analiz sensorycznych w kosmetyce i żywności.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 00, 02, 03, 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top