Kosmetologia - cele kształcenia

Cele kształcenia na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia:

 1. posługiwanie się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 2. doskonałe poruszanie się w środowisku branży kosmetologicznej
 3. obsługiwanie aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 4. sporządzanie i stosowanie preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 5. określanie wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka
 6. przygotowanie do prowadzenia profilaktyki mającej na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej
 7. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 8. nabycie przez studenta umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole
 9. wykorzystywanie informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
 10. respektowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych
 11. ukształtowanie u studenta umiejętności profesjonalnego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie
 12. kształtowanie u studenta umiejętności i postaw budowania i stosowania społecznej odpowiedzialności standardów prawnych oraz etycznych w relacjach z osobami zdrowymi i chorymi
 13. ukształtowanie u studenta umiejętności prezentowania w sposób czytelny i przekonujący analiz dostępnych danych źródłowych
 14. pobudzenie świadomości konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie zawodowe, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności
Scroll to Top