Dietetyka - co po studiach

Według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy dietetyk jest specjalistą z zakresu wielu dziedzin, który zajmuje się planowaniem, nadzorowaniem i wdrażaniem diety leczniczej w szpitalach i zakładach żywienia zbiorowego oraz profilaktyka i leczeniem chorób dietozależnych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku dietetyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie, a także do podjęcia pracy zawodowej w:

  •  publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  •  poradniach dietetycznych,
  •  zakładach żywienia zbiorowego,
  •  zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
  • organizacjach konsumenckich,
  • placówkach sportowych,
  • i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku dietetyka daje możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich lub studiach podyplomowych.

Scroll to Top