Zdrowie publiczne - co po studiach

Absolwent studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej między innymi w:

  • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych oraz placówkach opiekuńczych takich jak: domy opieki i pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria,
  • jednostkach administracji publicznej (w tym rządowej i samorządu terytorialnego) i niepublicznej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • placówkach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia,
  • zakładach pracy,
  • szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczych takich jak: żłobki, przedszkola,
  • instytucjach naukowych i badawczych.
Scroll to Top