Pielęgniarstwo - studia I stopnia

studentka studiów licencjackich stacjonarnych

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów licencjackich – PIELĘGNIARSTWO.  Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w semestrze zimowym r. akad. 2022/2023. Zajęcia na tym kierunku realizowane są jako studia stacjonarne.

Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne nieustannie rośnie, a problemy z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w ochronie zdrowia są coraz bardziej zauważalne. Uzyskanie wykształcenia z zakresu pielęgniarstwa staje się więc ogromnym atutem na rynku pracy. Studia pielęgniarskie w naszej uczelni to nowa droga rozwoju w zakresie kształcenia kadr medycznych w północnej Polsce.

Kierunek studiów pielęgniarstwo umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które w profesjonalny sposób przygotują studentów do przyszłej pracy zawodowej – w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, gabinetach prywatnych.

Studiując pielęgniarstwo poznasz mechanizmy działania organizmu człowieka, dowiesz się  jakie procesy w nim zachodzą oraz jak należy na nie reagować. Trzyletnie studia licencjackie przygotują Cię także do prawidłowego sposobu komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną, dowiesz się na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy. Nauczysz się jak całościowo i indywidualnie opiekować się chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Poznasz tajniki pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego czy psychiatrycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa, ratownictwa medycznego, geriatrii i wielu innych dziedzin z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się udzielać świadczeń w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Studia pielęgniarskie na naszej uczelni to nowoczesność w połączeniu z doświadczeniem.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to gwarancja jakości i najwyższego poziomu kształcenia. Nowoczesne pracownie specjalistyczne wyposażone zostały w wysokiej jakości sprzęt, co umożliwi profesjonalne przygotowanie do zawodu. Duża ilość zajęć praktycznych,  wysoko wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach z obszaru nauk o zdrowiu, sprawiają, że absolwenci Uczelni, są doskonale przygotowanymi do pracy, ekspertami. Studia stacjonarne to najlepsza forma realizacji zajęć, aby profesjonalnie przygotować się do podjęcia pracy pielęgniarza lub pielęgniarki.

Jako uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ma podpisanych ponad 120 umów i porozumień dotyczących realizacji praktyk studenckich na różnych kierunkach, a 36 z nich podpisanych z trójmiejskimi szpitalami, uzdrowiskami i ośrodkami pomocy społecznej, z którymi Uczelnia współpracuje od ponad 12 lat – ich profil działalności jest właściwy do realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Są to ośrodki świadczące usługi lecznicze – publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, między innymi szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety, placówki opiekuńcze, domy spokojnej starości oraz hospicja.

Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata).

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach
:

  • STACJONARNYM: poniedziałek – piątek
    lub
  • STACJONARNYM WEEKENDOWYM: czwartek – niedziela

W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać również zaplanowane w pozostałe dni tygodnia.

Wybrane zajęcia dydaktyczne nie mające charakteru praktycznego, tj. wykłady mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ilości nieprzekraczającej wymogów określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (DZ. U. 2019 poz. 1573 z późn. zmianami).

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ DYDATYCZNYCH

PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

BADANIA FIZYKALNE

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA

Scroll to Top