SKN Psychologia Zdrowia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Działania odbywające się w ramach SKN Psychologia Zdrowia mają na celu szerzenie wiedzy psychologicznej wśród studentów wszystkich kierunków Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, zwiększanie świadomości, dotyczącej wpływu zdrowia i dobrostanu psychicznego na funkcjonowanie człowieka i jego organizm oraz zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy.

Celem SKN Psychologia Zdrowia jest m.in.: 

  • poszerzanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności studentów z zakresu psychologii,
  • rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  • promocja zdrowia psychicznego wśród społeczności uczelnianej i poza nią,
  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i SKN,
  • promowanie osiągnięć naukowych członków SKN,
  • integracja środowiska studenckiego i pielęgnowanie więzi koleżeńskich.

mgr Anna Szymborska

opiekun koła naukowego

e-mail: anna.szymborska@gmail.com

Scroll to Top