SKN FizjoTeam WSZ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Głównym celem działalności koła naukowego FizjoTeam WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest koncentracja na fizjoprofilaktyce  i fizjoedukacji ludzi w każdym wieku, podejmowanie działań na rzecz łagodzenia barier uniemożliwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji. 

Zdobywanie praktycznych umiejętności  odbywa się poprzez prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji związanych z fizjoterapią (stworzenie bazy materiałów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, pomocnych w nauce oraz pracy zawodowej), popularyzację wiedzy, wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami  i organizacjami oraz udział w konferencjach.

Realizacja celów koła naukowego FizjoTeam WSZ polega na łączeniu osób zainteresowanych tematyką z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji oraz organizowaniu spotkań poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją i fizjoterapią (spotkania instruktażowe, wykłady, szkolenia).

Termin spotkania: wtorek 4 czerwca, godzina 13:00.

mgr Małgorzata Sochanek

opiekun koła naukowego

NASZE DZIAŁANIA

Wizyta studentów w gabinecie Helse Medica – badanie biomachaniki chodu.

Scroll to Top