Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

SOS – Wyższa Szkoła Zdrowia CHARYTATYWNIE DLA ZWIERZĄT

Drodzy studenci, wykładowcy,
zima to najtrudniejszy okres dla zwierząt w schroniskach.

W dniach 6-9 grudnia 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odbyła się zbiórka pieniężna dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Dowolne kwoty można było wrzucać do puszek (skarbonek) znajdujących się w poszczególnych działach uczelni:

?dział promocji i rekrutacji
?dziekanat
?biblioteka
?dział płatności i stypendiów
?biuro karier
?ochrona

Z radością informujemy, że dzięki Waszej pomocy zebraliśmy 504,92 zł.
Ponadto, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku PODWOIŁA zebraną kwotę z puszek do 1 009,84 zł, a za wszystkie zebrane środki z akcji zakupiliśmy: witaminy, specjalistyczną karmę, ręczniki, koce i inne produkty wg potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt “PROMYK” w Gdańsku.

Gorąco dziękujemy za chęć wsparcia naszej zbiórki.

Cofnij

WSZ na Facebooku