Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pracownie specjalistyczne

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając studentom dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej, oddając do dyspozycji studentów profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne.
Wysokiej jakości sprzęt, nieustanna modernizacja i udoskonalanie pracowni specjalistycznych zgodnie z pojawiającymi się na rynku trendami, to niewątpliwie jeden z największych atutów Uczelni. Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia maja możliwość trenowania swoich umiejętności przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu oraz wysokiej jakości, profesjonalnych, a nie ogólnie dostępnych, sprawdzonych kosmetyków i materiałów.

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

– Kinezyterapii i kinezjologii
– Kształtowania umiejętności ruchowych i biomechaniki
– Fizykoterapii
– Masażu i terapii manualnej


– Anatomii i fizjologii człowieka
– Pierwszej pomocy przedmedycznej


– Kosmetologii
– Chemii i receptury kosmetycznej
-Analizy sensorycznej

– Stylizacji paznokci
– Kosmetologiczno-podologiczna
– Kosmetologii pielęgnacyjnej
– Wizażu i stylizacji


– Twaroznawczo-gastronomiczna
– Technologiczno-przechowalnicza

Cofnij
WSZ na Facebooku