Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pracownie komputerowe

Dysponujemy czterema pracowniami komputerowymi z dostępem do 24 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Autodesk, oprogramowaniem do projektowania grafiki CorelDraw, a także pakietem aplikacji biurowych Ms Office. Stanowiska komputerowe wyposażone są w komputery multimedialne i monitory LCD. Pracownie podłączone są do sieci lokalnej oraz do sieci Internet światłowodowym, stałym łączem o przepustowości 50 Mbit/sek. Sieć pracowni połączona jest siecią FAST ETHERNET o prędkości 100 Mbit/sek. Uczelnia posiada kilka serwerów wykorzystujących technologię wirtualizacji i wspomagających funkcjonowanie usług sieciowych. Pracownie komputerowe są również wyposażone w sprzęt do komunikacji wizualnej, tj. projektor oraz ekran.

Cofnij

WSZ na Facebooku