Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Seminarium pt. Ochrona środowiska w Trójmieście, czy Bałtyk będzie czysty?

Termin: 31 maja 2007 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, audytorium (s.100),
Patronat naukowy: PAN – Instytut Oceanologii Sopot,
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, TVP3,
Rada Programowo – organizacyjna:
prof. Janusz Pempkowiak – przewodniczący
prof. Krzysztof Wierzbicki, prof. Barbara Gworek, prof. Jan Siuta, dr Lidia Kruk-Dowgiałło, dr Marcin Geryk.

PROGRAM SEMINARIUM
11:00 – otwarcie seminarium i powitanie gości,
11:15-11:30 – wystąpienia gości.

Blok naukowo – praktyczny
11:30-11:50 – Problemy ochrony środowiska w świetle przepisów UE, mgr Anna Grapatyn – Korzeniowska – z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
11:50-12:15 – Zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska lokalnego, mgr inż. Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska Urząd Miasta Gdańsk,
12:15-12:30 – Ochrona środowiska a transport, prof. Janusz Pempkowiak, Polska Akademia Nauk,
12:30-12:45 – Wpływ transportu na środowisko. Drogi rowerowe a miasto przyszłości, Krystian Rostkowski – student V roku PG, Kamila Jabłonowska – studentka I roku WSZ,
12:45-13:00 – dyskusja,
13:00-13:15 – przerwa.

Blok dydaktyczno – informacyjny
13:15-14:25 – Programy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska w działalności szkół wyższych, średnich i organizacji pozarządowych:
-zagadnienia środowiskowe w programach szkół ponadgimnazjalnych, mgr Lilianna Hoppe – Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk,
-rola organizacji pozarządowych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, mgr Joanna Lepczak – Michalska – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańsk,
-informacja o otwarciu I go Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego oraz o działalności Koła Naukowego „EKOLOG” mgr Bronisław Stawicki – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

14:30 – podsumowanie i zakończenie seminarium – prof. Janusz Pempkowiak,
15:00 – indywidualny przejazd rowerami z parkingu WSZ do wyznaczonego punktu.

Cofnij

WSZ na Facebooku