Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Seminarium naukowo-szkoleniowe Fizjoprofilaktyka wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

 

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zorganizował seminarium naukowo – szkoleniowe Fizjoprofilaktyka wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży. Seminarium odbyło się 22 listopada 2008 r. w godz.10:30 – 13:00 w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, Gdańsk – Żabianka, ul. Pelplińska 7.

Program spotkania:

  • Posturogeneza i rozwój ruchowy dziecka – dr hab. Elżbieta Prętkiewicz – Abacjew,
  • Wada postawy a skolioza – dr n. med. Iwona Maciąg – Tymecka,
  • Współczesne metody oceny i kontroli postawy ciała – dr n. k. fiz. Karol Bibrowicz,
  • Postępowanie fizjoprofilaktyczne w wadach postawy – dr n. k. fiz. Karina Słonka,
  • Gdański program przeciwdziałania wadom postawy ciała – mgr Marek Jankowski,
  • Postawa wagą zdrowia – program opieki nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością – dr n. med. Iwona Maciąg – Tymecka,
  • Opolski program profilaktyki wad postawy ciała u dzieci – dr n. k. fiz. Karina Słonka.

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku,
  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg -Tymecka.
Cofnij

WSZ na Facebooku