Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Seminarium naukowo-szkoleniowe fizjoprofilaktyka schorzeń wieku dorosłego

Dnia 16 maja 2009 r. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku miało miejsce seminarium naukowo – szkoleniowe, którego tematem była FIZJOPROFILAKTYKA SCHORZEŃ WIEKU DOROSŁEGO.

Program seminarium:

  • Wysiłek fizyczny stosowany w działaniach fizjoprofilaktycznych a możliwości fizjologiczne organizmu – prof. dr hab. n. med. Witold Juzwa.
  • Rola działań fizjoprofilaktycznych w otyłości, osteoporozie, schorzeniach układu krążenia i schorzeniach kręgosłupa – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka.
  • Nordic Walking – walory zdrowotne i rekreacyjne. Wybrane zagadnienia nauczania techniki ruchu – prof. nadz. dr hab. Krzysztof Prusik.
  • Wpływ ukierunkowanego treningu zdrowotnego na prewencje osteoporozy – studium przypadku – dr Katarzyna Prusik.
  • Postępowanie fizjoprofilaktyczne w schorzeniach kręgosłupa – dr n. wych. fiz. Karol Bibrowicz.

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka
Cofnij

WSZ na Facebooku