Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Seminarium Młodzi na start – szkoła – studia – praca

Koło Naukowe Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku wraz z oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami w Gdańsku współorganizowało dla studentów kończących studia w trójmiejskich uczelniach w dniu 17 maja na terenie uczelni przy ul. Pelplińskiej 7 (sala 110) seminarium „Młodzi na start – szkoła – studia – praca”. Patronat medialny nad seminarium objął portal pracy, kariery i edukacji Pracuj.pl.

Seminarium przeznaczone było głównie dla studentów kończących naukę i chcących dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak odnaleźć się na rynku pracy. Celem organizowanego seminarium było przybliżenie przez pracodawców problematyki pierwszej pracy, występujących trudności oraz zagrożeń. Prelegentami byli: pracownicy naukowi naszej uczelni, przedstawiciele WUP, PIP oraz specjaliści z biur i agencji doradztwa personalnego, a także przedstawiciele dużych zakładów pracy, którzy dokonali charakterystyki oczekiwań jako pracodawcy od przyszłych pracowników.

Cofnij

WSZ na Facebooku