SEM FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM zostało oficjalnie zarejestrowane w lutym 1993 roku w Warszawie dzięki inicjatywie 19 członków-założycieli reprezentujących różne instytucje działające na rzecz rozwoju zarządzania w Polsce. SEM FORUM jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zarządzania – osób, szkół biznesu, instytucji i organizacji szkolących oraz przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu. Członkowie Stowarzyszenia wypracowują wspólny punkt widzenia środowiska na różne problemy związane z rozwojem zarządzania. SEM FORUM stara się być wyrazicielem jego interesów wobec instytucji rządowych i pozarządowych.

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum prowadzi od roku 1994 akredytację programów kształcenia wzorowaną na systemach Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum jest członkiem EQUAL (European Quality Link), ogólnoeuropejskiego systemu zapewniania jakości kształcenia menedżerskiego.

Akredytację Stowarzyszenia otrzymała Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w zakresie stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 2 października 2004 roku.

Scroll to Top