Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kursy wyrównawcze

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek dietetyka są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

– 1 października 2022 r., sobota (zdalnie) w godz.: 17:00-20:15 (4h)
– 2 października 2022 r., niedziela w godz. 8:00-15:45, s. 115 (10 h), s. 115

2.  Żywienie człowieka
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

– 14 października 2022 r., piątek (zdalnie) w godz.: 17:00-20:15 (4h)
– 16 października 2022 r., niedziela w godz. 8:00-16:15 (10 h), pracownia komputerowa 111
 

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek kosmetologia są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

(14 h dydaktycznych, w tym 2h teoretyczne i 12h praktycznych).

– 14 października 2022 r., piątek (zdalnie) w godz.: 17:00-18:30 (2h)
– 15 października 2022 r., sobota w godz. 8:00-13:00, s. 012 (6h)
– 16 października 2022 r., niedziela w godz. 8:00-13:00, s. 012 (6h)

2. Chemia kosmetyczna
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

– 30 września 2022 r., piątek (zdalnie) w godz. 17:00-20:15 (4h)
– 1 października 2022 r., sobota w godz.: 8:00-12:15 s. 010 (5h) 

– 2 października 2022 r., niedziela w godz. 8:00-12:15 s. 010 (5h)

Koszt jednego kursu dla kandydata rozpoczynającego studia magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku – 500 zł
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs/y na 5 rat płatnych miesięcznie. Podanie dostępne na stronie.

Cofnij
WSZ na Facebooku