Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kursy wyrównawcze

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek dietetyka są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

Terminy realizacji kursu 17-19 września 2021 r. w następujących godzinach:
– 17 września (piątek) w godz. 17:00-20:15 (4h) – forma zdalna
– 18-19 września (sobota i niedziela) w godz. 8:00-12:15, s. 115 (10h)

2.  Żywienie człowieka
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

Terminy realizacji kursu 1-3 października 2021 r. w następujących godzinach:
– 1 października (piątek) w godz. 17:00-20:15 (4h) – forma zdalna
– 2-3 października (sobota i niedziela) w godz. 8:00-12:15, s. 112 (10h)

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek kosmetologia są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

(14 h dydaktycznych, w tym 2h teoretyczne i 12h praktycznych).

Terminy realizacji kursu 1-3 października 2021 r. w następujących godzinach:
– 1 października (piątek) w godz. 17:00-18:30 (2h) – forma zdalna
– 2-3 października (sobota i niedziela) w godz. 8:00-13:00, s. 012 (12h)

2. Chemia kosmetyczna
(14 h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych).

Terminy realizacji kursu 17-19 września 2021 r. w następujących godzinach:
– 17 września (piątek) w godz. 17:00-20:15 (4h) – forma zdalna
– 18-19 września (sobota i niedziela) w godz. 8:00-12:15, s. 010 (10h)

Koszt jednego kursu dla kandydata rozpoczynającego studia magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku – 500 zł
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs/y na 5 rat płatnych miesięcznie. Podanie dostępne na stronie.

Cofnij
WSZ na Facebooku